Ytkemi -           

• Vetenskap

• Teknologi 

         

EminTech 

 
   

 

• Produktutveckling

• Analyslaboratorium

 
           
   

EminTech utvecklar produkter
inom områden där ytkemi
är viktigt.
 
Exempel på sådana produkter är
läkemedel, medicintekniska
produkter, livsmedel, tekniska
emulsioner och geler.

Välkommen till
emintech.com

 
   
 

Länkar inom Ytkemi.se

 •

- Startsida

 

- Ytkemi - Kort introduktion

 

- Ytkemi - Räkna på storheter

 
      För studerande och andra intresserade:      
   

Kort introduktion om
Ytkemi och Ytenergi